Atsisųskite programą: 6436110129_0ae969e102

PLENARINĖS SEKCIJOS PRANEŠIMAI

Ką atviroji valdžia reiškia praktikoje? 6436110129_0ae969e102
Prof. dr. M. de Vries, Radboud universiteto, Nijmegeno vadybos mokykla, Nyderlandai.

Atvirumas, piliečių dalyvavimas ir kova su korupcija: Latvijos patirtys. 6436110129_0ae969e102
Prof. dr. Iveta Reinholde, Latvijos Universiteto Politikos mokslų katedros vedėja.

Atviroji valdžia ir piliečių įgalinimas: tyrimai bei pamokos Jungtinėms valstijoms bei Lietuvai. 6436110129_0ae969e102
Assoc. Prof. Thomas Bryer, PhD, Centrinės Floridos universiteto Viešosios ir nepelno vadybos centro direktorius.

Didžiųjų duomenų naudojimas viešojo sektoriaus kontrolėje – esminis viešojo valdymo pokytis. 6436110129_0ae969e102
Prof. dr. Andreas Schmidt, Harco taikomųjų mokslų universitetas.

Atviroji valdžia: naujos iniciatyvos. 6436110129_0ae969e102
Jurgita Domeikienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento direktorė.

Atviri duomenys valstybės tarnybos personalo valdyme. 6436110129_0ae969e102
Paulius Striška, Valstybės tarnybos departamento Registro ir informacinių sistemų skyriaus vedėjas.

ATVIRŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO SEKCIJOS PRANEŠIMAI

Atviri duomenys – praktiniai aspektai verslo požiūriu. 6436110129_0ae969e102
Tauras Pėstininkas, UAB LEXNET (INFOLEX) direktorius.

Geriausios praktikos pasaulyje ir situacija Lietuvoje. 6436110129_0ae969e102
Prof. dr. Tomas Kirilavičius VDU Informatikos fakultetas ir CTO Baltijos pažangių technologijų institutas.

Atviri duomenys Lietuvoje: geri ir blogi pavyzdžiai. 6436110129_0ae969e102
Saulius Žilinskas, UAB „Creditreform Lietuva“ vadovas, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos valdybos narys.

Atvira valdžia ir atviri duomenys – (neišsipildžiusios) galimybės ir iššūkiai. 6436110129_0ae969e102
Povilas Poderskis – Vilniaus miesto mero patarėjas atvirų duomenų ir IT klausimais, duomenų atvėrimo praktikas.

Atviri duomenys – atviros valdžios prioritetas. 6436110129_0ae969e102
Kęstutis Andrijauskas, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas.

Atviri valstybės tarnybos duomenys? 6436110129_0ae969e102
Virginija Raudonienė Registro ir informacinių sistemų skyriaus vyriausioji specialistė.

PILIEČIŲ ĮTRAUKIMO Į VIEŠĄJĮ VALDYMĄ SEKCIJOS PRANEŠIMAI

Naujoji administracinio teisingumo sistema Vengrijoje. 6436110129_0ae969e102
Doc. dr. Timea Drinoczi ir dr. Georgina Naszladi, Pečo universiteto Teisės fakulteto docentė.

Dalyvaujančiosios lyderystės metodai didesniam piliečių įtraukimui į viešąjį valdymą: Skandinaviškoji ir Lietuvos patirtys. 6436110129_0ae969e102
Dr. Aistė Karatavičiūtė-Ališauskienė, Lundo universitetas, Švedija ir Thinking Organizations, Lietuva.

Valstybės institucijų, piliečių ir NVO bendradarbiavimas priimant viešuosius sprendimus: kur ir kodėl (ne)užstringame? 6436110129_0ae969e102
Ieva Petronytė, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Pilietinės visuomenės institutas.

Kompetencijų, reikalingų didesniam piliečių įgalinimui, plėtros galimybės valstybės tarnyboje. 6436110129_0ae969e102
Doc. dr. Mantas Bileišis, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos vadovas.

Visuomenės įtraukimas į vietos savivaldą atvirų duomenų kontekste. 6436110129_0ae969e102
Prof. dr. Vainius Smalskys ir Aušra Šilinskytė, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo institutas.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠAJAME SEKTORIUJE SEKCIJOS PRANEŠIMAI

Atviroji valdžia kaip veiksminga antikorupcinė iniciatyva viešajame sektoriuje.6436110129_0ae969e102
Agnė Bilotaitė, LR Seimo Antikorupcijos komisijos narė, Parlamentinės grupės “Už Lietuvą be korupcijos” pirmininkė.

Kovos su korupcija programos paskirtis ir rezultatai. 6436110129_0ae969e102
Prof. dr. Ryšardas Burda, NACA ekspertas, K. Simonavičiaus universitetas.

Korupcijos rizikos valdymas viešajame sektoriuje. 6436110129_0ae969e102
Vidmantas Mečkauskas, STT Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus viršininkas.

Antikorupcinės politikos monitoringas: ar įmanoma pamatuoti ir įvertinti veiksmingumą? 6436110129_0ae969e102
Prof. dr. Raimundas Kalesnykas, NACA ekspertas, K. Simonavičiaus universitetas.

 

Informacinių technologijų panaudojimas interesų konfliktų valdymui. 6436110129_0ae969e102
Mindaugas Siaurys, Valstybinės tarnybinės etikos komisijos Korupcijos prevencijos skyriaus vedėjas.

Veiklos auditas kaip sisteminė priemonė korupcijos rizikoms identifikuoti ir priežastims pašalinti viešajame sektoriuje. 6436110129_0ae969e102
Prof. dr. Snieguolė Matulienė ir prof. dr. Rolandas Krikščiūnas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas.