2014 m. konferencija

Mokslinė – praktinė konferencija
„Valstybės tarnyba – laikas pokyčiams“

Sveikinimo žodis. Doc. dr. Saulius Spurga, Mykolo Romerio universiteto kancleris

Sveikinimo žodis. Remigijus Motuzas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas 

Konferencijos programos pristatymas. Osvaldas Šarmavičius, Valstybės tarnybos departamento direktorius

Šiuolaikiniai viešojo valdymo pokyčiai. Prof. dr. Alvydas Raipa, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto profesorius

Valstybės tarnybos reformų aktualijos. Doc. dr. Vainius Smalskys, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto direktorius, doc. dr. Andrius Stasiukynas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto docentas

Kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymas. Prof. dr. Tadas Sudnickas, Mykolo Romerio universiteto Vadybos instituto direktorius

Valstybės tarnyba skaičiais. Reda Rekašienė, Valstybės tarnybos departamentas

Valstybės tarnautojų kompetencijų modelis. Projekto rezultatai. Dalia Šadžiuvienė, Valstybės tarnybos departamento direktoriaus pavaduotoja 

Kaip keisime valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemą. Aistis Rusteika, Valstybės tarnybos departamento Tarnybos sąlygų skyriaus patarėjas 

Valstybės tarnautojų atranka. Kas naujo? Rasa Tumėnė, Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus vedėja